Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Offentleg elektronisk postjournal (OEP)

Språkrådet offentleggjer lister over inn- og utgåande post. Postlistene blir publiserte i ei felles postjournalteneste, OEP (Offentleg elektronisk postjournal).

Tenesta gir alle moglegheit til å søkje etter brev og dokument og til å tinge kopiar.

Språkrådet behandlar kvar tinging som eit innsynskrav, og svaret kjem direkte frå oss.

Ver merksam på at det kan ta nokre dagar før journalar er tilgjengelege i OEP.


Publisert: april 2011

 

  

Meir om OEP

 

På nettstaden til OEP kan du lese spørsmål og svar om tenesta for offentleg elektronisk journal.

 

 
Utviklet av Gazette