Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Høyring om revisjon av nynorskrettskrivinga

På denne sida har me samla dokument frå høyringsrunden. Her finn du framlegget til ny rettskriving og høyringsfråsegner. Svarfrist for innspel var fredag 25. februar 2011 kl. 12.00.

Høyringsbrev

Høyringsinstansar

Høyringsframlegg (innstilling)

Høyringssvar

 

Sist oppdatert: 1.17.12

Sjå og høyr høyringsmøtet 


Det var høyringsmøte måndag 21. februar i auditoriet i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Vi har samla program, referat, bilete m.m. frå dagen på ei eiga side.

 

Høyringsmøtet blei overført på nett-tv:

 

Utviklet av Gazette