Språkkupong 3

Kryss av i dei raude felta på denne måten:

1 = første alternativet er rett
2 = andre alternativet er rett
3 = tredje alternativet er rett

Trykk på knappen Løysing når du har fylt ut kupongen.
Rett svar finn du i kolonnen til høgre.

1 2 3
1 Staten Papua Ny-Guinea har om lag like mange innbyggjarar som Noreg. Kor mange språk finst det i landet (dersom vi held oss til tal frå databasen Ethnologue i 1999)?
(1) 817 (2) 17 (3) 317
2 Kva språk er desse linjene i fadervår frå?
Unse Vader in'n Himmel!
Mak din Nam herrli un hillig ock bi uns!
Help du uns ock dorto, dat du gans unse Herr warst!
(1) lågtysk (2) frisisk (3) elsassisk
3 Kva språk har vi fått ordet "slabbedask" frå?
(1) nederlandsk (2) engelsk (3) tysk
4 Kva språk har vi fått ordet "skildre" frå?
(1) høgtysk (2) lågtysk (3) norrønt
5 Det har vore sagt at "England and America are two nations divided by the same language". Kven blir som regel rekna som opphavsmannen til denne utsegna?
(1) Winston Churchill (2) George Bernard Shaw (3) Bertrand Russell
6 Kven skreiv: "Eit ord er eit under"?
(1) Olav H. Hauge (2) Tor Jonsson (3) Tarjei Vesaas
7 Kven skreiv: "Words are the daughters of earth, and ... things are the sons of heaven."?
(1) William Wordsworth (2) Samuel Johnson (3) Samuel Taylor Coleridge
8 Kven skreiv: "Det ene ord tar det andre"? (1) Wergeland (2) Peder Syv (3) Holberg
9 Kva var det mest populære jentenamnet i 2004 (dvs. det namnet som vart gjeve til flest jenter det året)?
(1) Emma (2) Julie (3) Thea
10 Kva er rett skrivemåte: "service" eller "sørvis"?
(1) service (2) begge (3) sørvis
11 Kva er rett skrivemåte: "PC-en" eller "PC'en"?
(1) begge (2) PC'en (3) PC-en
12 Kva er rett skrivemåte på bokmål: "overordnete spørsmål" eller "overordnede spørsmål"?
(1) overordnete spørsmål (2) begge (3) overordnede spørsmål
13 Om lag kor mange ordartiklar er det i Bokmålsordboka?
(1) 50 000 (2) 65 000 (3) 85 000


Du kan lese meir om somme av desse emna her (klikk på lenkjene):

Først publisert januar 2001. Oppdatert juli 2005