Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Stipend frå Språkrådet

(28.8.14) Hausten 2014 deler Språkrådet ut fire stipend til studentar. Kvart stipend er på 20 000 kroner. I år deler vi ut stipend til studentar som arbeider med bruk av engelsk og norsk i samfunnet, talemålsutvikling, norsk teiknspråk eller  kvensk språk. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje.

Til alle nyheter
Utviklet av Gazette