Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Konferanse om leksikografi i Norden

(22.1.15) I samarbeid med Ømålsordbogen, Nordisk Forskningsinstitut og Københavns Universitet inviterer Nordisk forening for leksikografi (NFL) til den trettende konferansen om leksikografi i Norden. Konferansen avholdes i København 20.‒22. mai.

 • Bedrifter i Oslo og Akershus hedres for godt navnevett

  (21.1.15) Sju bedrifter i Oslo og Akerhus blir i dag hedret med diplom fra Språkrådet for å ha valgt gode og kreative norske navn.

 • Fagtermar i kjønnsforsking

  (14.1.15) Språkrådet støttar fagmiljøet i kjønnsforsking med midlar til å drive terminologiarbeid.

 • Arnfinn Muruvik Vonen går av som språkdirektør

  (9.1.15) Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen blir etter eget ønske fristilt fra sin stilling før åremålets utløp.

 • Aktuelle løsningsforslag for de nasjonale språksamlingene

  (19.12.14) Språkrådet følger opp tidligere vurderinger av framtida for de nasjonale språksamlingene i et brev til Kulturdepartementet.

 • Framgang i målbruken i staten

  (17.12.14) Staten har eit godt stykke att før krava i mållova er nådde. Det er likevel teikn til framgang. Det viser tala frå Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013, som Språkrådet har laga på oppdrag frå Kulturdepartementet.

 • Julenummeret av Termposten er her!

  (16.12.14) Språkdagen, nordisk seminar, Språkrådets datatermgruppe og gittercelle er blant emna du kan lese om i den siste utgåva av Termposten i år.

 • Inn i syne, inn i sinn

  (15.12.14) Om eit språk synest godt, synest du godt om det. På Voss står nynorsk og dialekt sterkt i det offentlege rommet, og det er langt mindre engelsk å sjå enn i hovudstaden. Det skriv seksjonssjef Karine Stjernholm i Språkrådet i denne artikkelen i avisa Motmæle. 

 • Hva er de beste bedriftsnavnene i Oslo og Akershus?

  (12.12.14) Språkrådet skal dele ut diplom for godt navnevett til virksomheter i Oslo og Akershus. Alle kan nominere kandidater nå!

 • Nytt nummer av Språknytt

  (9.12.14) I årets siste nummer kan du blant annet lese om Grunnlovens nye språkdrakter, lære om norsk romani og bli kjent med ordboksjef Åse Wetås.

 • Årets ord: framandkrigar/fremmedkriger

  (2.12.14) Få ord har prega nyheitsbiletet i år som framandkrigar. Det er eit nytt ord frå ein konflikt som har kome oss ubehageleg nær.

Til alle nyheter
Utviklet av Gazette