Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Nynorskkurs

På desse sidene finn du eit kurs i nynorsk som i hovudsak rettar seg mot elevar i den vidaregåande skulen, både dei med nynorsk som hovudmål og som sidemål. Kurset har òg øvingsrom for offentleg tilsette.

I øvingsrommet kan du teste deg i nynorsk grammatikk og rettskriving. Her får du detaljert tilbakemelding på kva du bør øve meir på, og du kan velje øvingsoppgåver etter vanskegrad og tidsbruk.

Du får også enkle og konkrete tips om korleis du kan bli betre i nynorsk, og du kan setje deg inn i fakta om nynorsken i dag. For læraren har vi laga ei lenkjesamling med tips til undervisningsopplegg.

Vi vil gjerne høyre kva du tykkjer:

  • Korleis likar du kurset?
  • Er det noko du saknar?
  • Er det noko som kan gjerast betre?

Send tilbakemeldingane til post@sprakradet.no.

Øvingsrom for offentleg tilsette
Det er ikkje berre skuleelevar som har fått sitt eige øvingsrom i nynorsk grammatikk og rettskriving. Vi har også laga eit øvingsrom som er skreddarsydd for offentleg tilsette. Den nye rettskrivinga er lik for dei to målgruppene, så grammatikken i dei to romma er den same. Det er tekstane i øvingsoppgåvene som er ulike. Også andre enn skulelevar og offentleg tilsette vil ha nytte av kurset og øvingane.

 

Sist oppdatert: 7. september 2012

  

Kurset er utarbeidd i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august 2012.

 

Les meir

 

 Foto: Berit Roald / Scanpix
Bli god i nynorsk – steg for steg! Foto: Berit Roald / Scanpix
 

 

Facebook og Twitter


 

Utviklet av Gazette