Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]
 

Aktuelt ord

«Aktuelt ord» er en spalte der vi tar opp aktuelle ord og tema. Vi legger ut nye ord med jevne mellomrom. Dette er en liste over ordene som har stått i spalten:

 • IS – Den islamske staten

  Skriv IS, ikkje ISIS eller ISIL.

 • Gittercelle

  Nobelprisen går til oppdaginga av gittercella. Kvifor har cella fått dette namnet?

 • Bevæpning

  Nå bevæpnes politiet, hører og leser vi. Uniformert mannskap i vakt- og beredskapstjeneste er fra nå av bevæpnet med pistol.

 • Sjakk

  Igjen er manges oppmerksomhet rettet mot sjakk og Magnus Carlsens VM-kamp i Sotsji.

 • Catalonia

  Folkeavrøystinga om sjølvstende for Catalonia pregar nyheitsbiletet. Mange lurer på kvifor vi skriv namnet på den spanske regionen slik.

 • Nato

  Vi omgis av forkortelser og initialord. Når skal initialord skrives med store bokstaver, og når med små?

 • Rente

  Renter er gode å få, men leie å betale. De fleste av oss gjør begge deler.

 • Ubåt

  Ubåt er forkortelse for undervannsbåt og skrives uten bindestrek. Ordet skal heller ikke ha stor forbokstav i løpende tekst.

 • Ebola

  Stor eller liten forbokstav?

 • Budsjett

  For mange er hausten ei tid for planlegging av det komande året, ikkje minst med tanke på økonomien. Korleis står inntekter og utgifter jamførte med kvarandre? Kva har me råd til i året som kjem?

 • Sanksjoner

  Norge er blant landene som har innført såkalte restriktive tiltak mot Russland, det som gjerne kalles sanksjoner.

 • Skottland

  Skottene har nettopp sagt nei til løsrivelse fra Storbritannia. Ordbøkene sier ikke noe om det, men de beskriver noen skotske fenomener det kan være verdt å skotte på.

 • Båstenking

  Når sommaren er over, er det tid for å få husdyra frå beite og inn i fjøs og stall. Kyr og oksar blir gjerne bundne fast på kvar sin bås, og dei blir fôra der dei står. Kalvane er det vanleg å ha i bingar. Ein bås er nettopp ’plass for fastbunde husdyr i eit fjøs’ (Nynorskordboka). Bås er eit ord som fanst alt i norrønt, og det er òg brukt i svensk, dansk og islandsk (bás).

 • Mekle

  I alle slags konflikter, om det gjelder lærere eller land, kan det være en god idé å forsøke mekling før man griper til hardere skyts.

 • Hen

  Eit nytt ord, «hen», er på veg inn i norsk. Etter kvart har mange teke til orde for at det bør finnast eit kjønnsnøytralt personleg pronomen, og «hen» er teke i bruk av og for personar som korkje kjenner seg som ho eller han.

 • Olsok

  Dødsdagen til Olav den hellige, som falt i slaget på Stiklestad i 1030, er 29. juli. Vi kaller dagen olsok, og «-ok» i «olsok» kommer av «voke», som betyr ’våke, våkenatt’.

 • Borrelås

  Den praktiske oppfinninga borrelås kan vi knapt greie oss utan. Ideen til denne tekstillåsen kom frå dei kulerunde blomsterhovuda til ugrasplanta borre. Sjansen er stor for at du kan sjå slike borrar med vakker djuplilla farge i ein vegkant nær deg no i sommar.

 • Fotball-VM

  Verdensmesterskapet i fotball 2014 er i full gang i Brasil. Sporten har sitt utspring i Storbritannia, og mange av fotballordene i både norsk og andre språk er engelske eller overført fra engelsk.

 • Pollen

  Hvor kommer pollenallergien fra – rent språklig?

 • Flaum

  «Flaumen går,
  i Norig er vår,
  bjørka sprett i dalom.»

 • Eksamen

  I disse dager svettes det over kladdepapirer og tastaturer, det er eksamenstid.

 • Grunnloven

  Hvordan ser de nye språkdraktene til Grunnloven egentlig ut?

 • Solidaritet

  Sidan 1947 har 1. mai vore offentleg høgtidsdag i Noreg. Det er ein kampdag og ein festdag då arbeidarrørsla markerer sine viktigaste verdiar – fellesskap og solidaritet.

 • Vår

 • Telerestriksjonar

  Teleløysing og telehiv kan skape vanskar for vegtrafikken.

 • Serie, liga, divisjon

  Et sikkert vårtegn er serieåpningen på øverste nivå i norsk herrefotball.

 • Sjølvmelding

  Sjølvmeldinga blir elektronisk tilgjengeleg på denne tida av året, så vi kan sjekke inntekt og frådrag, formue og gjeld. La oss med det same sjekke desse omgrepa litt nærare.

 • Reservasjonsrett

  Ordet reservasjonsrett har vært mye framme de siste ukene i forbindelse med diskusjonene om fastleger og deres rolle i forbindelse med henvisning til abortinngrep.

 • Paralympiske leikar

  Dei paralympiske leikane, idrettskonkurransar for fysisk funksjonshemma (syns- og rørslehemma) vert haldne kvart fjerde år etter olympisk mønster. Dei voks fram etter den andre verdskrigen som eit idrettstilbod for krigsinvalide og har etter kvart vorte eit større og meir samlande arrangement. I 1960 fekk andre enn krigsskadde vera med, og frå 1988 vart nemninga dei paralympiske leikane fast.

 • Ukraina

  Det foregår dramatiske ting i dette sørøsteuropeiske landet i disse dager, og navnet er på alles lepper, både i nyhetssendinger og ellers.

 • Medaljens innside

  Er gullmedaljane i OL eigentleg verd vekta si i gull?

 • Sotsji-OL

  De olympiske vinterlekene arrangeres fra 7. til 23. februar i Russland.  Vinter-OL finner sted i byen Сочи, som skrives Sotsji på norsk. Byen ligger i territoriet Krasnodar Kraj, ved Svartehavets østlige bredd og ved foten av Store Kaukasus. De olympiske øvelsene blir holdt både ved kysten og i fjella.

 • Kalosjer eller gamasjer?

  Vinteren har vært våt i Sør-Norge. Er det fuktig og sølete, trenger føttene litt ekstra emballasje. Både gamasjer og kalosjer skal beskytte fottøyet. Men hva er forskjellen mellom dem, og hvor kommer ordene fra?

 

Les flere aktuelle ord

 

«Aktuelt ord» er en spalte der vi tar opp aktuelle ord og tema. Vi legger ut nye ord med jevne mellomrom. Her finner du en liste over ordene som har stått i spalten.

 

Utviklet av Gazette