Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Ny rettskriving for 2000-talet

Innstilling til ny rettskriving for det nynorske skriftmålet.

I innleiinga blir det gjort greie for mandatet til rettskrivingsnemnda og bakgrunnen for at det no vart ei rettskrivingsendring i nynorsk. Hovuddelen av innstillinga er delt inn i to bolkar: spørsmål som har med lydverket (skrivemåten) å gjere, og spørsmål som handlar om formverket (formval og bøyingsverk innanfor dei ulike ordklassane).

Fremst i innstillinga er det eit samandrag av vedtaka.

  • Etter at Kulturdepartementet godkjende innstillinga, har reglane for samsvarbøying av perfektum partisipp vorte endra. Her finn du dei nye reglane.

 

Sist oppdatert: 29. august 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innstillinga inneheld det ferdige framlegget til ny offisiell rettskriving for nynorsk frå rettskrivingsnemnda. Styret i Språkrådet behandla innstillinga 20. mai 2011.

Utviklet av Gazette